• Gratis verzonden/retourneren (NL)
 • Voor 16.00 besteld, zelfde dag verstuurd
 • Gratis cadeauverpakking

9.5Van 620 reviews


Privacybeleid en cookies

Persoonsgegevens die je op de ARLIZI website opgeeft, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

PRIVACYBELEID

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. ARLIZI vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming vereist is;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, neem dan via [email protected] contact met ons op.

Een overzicht van jouw rechten
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kunt je te allen tijde contact met ons opnemen via telefoon: 035 785 2408 of email via [email protected].

Hierbij een overzicht van jouw rechten:

Inzage en correctie
Als je wil weten welke persoonsgegevens ARLIZI van je verwerkt en voor welke doeleinden, kun je contact opnemen via [email protected] en zie het overzicht van de gebruikte gegevens. Je kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van jouw gegevens. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door een ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. ARLIZI zal op jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) weken reageren.

Bezwaar
Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice via [email protected]. In de emails die ARLIZI stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten in verband met een bestelling kun je je niet afmelden.

Verwijdering
Als je wil dat ARLIZI je persoonsgegevens en/of jouw account verwijdert, kun je hierom verzoeken door een email te sturen naar [email protected]. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door ARLIZI worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren zoals de bewaarplicht van gegevens met betrekking tot financiële transacties.

Beperking verwerking
Als je gegronde redenen hebt om een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die ARLIZI verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je hierom verzoeken door een email te sturen naar [email protected].

Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door ARLIZI berust op je toestemming en geautomatiseerd wordt verricht, dan heb je het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die je aan ARLIZI hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je kunt hierom verzoeken door een email te sturen naar [email protected].

Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op je (uitdrukkelijke) toestemming, zoals een nieuwsbrief, dan heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht
Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door ARLIZI, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Welke gegevens gebruiken wij
Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van jouw. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit privacybeleid genoemde doelen:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

Wat doen we met je gegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website, alle gegevens zijn echter geanonimiseerd zodat er geen link naar persoonlijke informatie is.

Bestelling leveren
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is, bijvoorbeeld aan betalingsproviders en bezorgdiensten.

Je account
In je ARLIZI account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en eventuele opmerkingen die je bij een bestelling plaatst. Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat je deze makkelijk kan terugvinden. Je betalingsgegevens worden direct bij onze betalingsproviders bewaard omdat zij deze data verwerken en de betaling direct met jouw voor ons uitvoeren.

Nieuwsbrieven
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, nieuwe producten en ons nieuws. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, dan kun je je uitschrijven door op de “unsubscribe” link in de nieuwsbrief te klikken of je neemt contact met ons op via onze klantenservice door een email te sturen naar [email protected] en wij verwijderen dan jouw gegevens. Voor de nieuwsbrieven werkt ARLIZI samen met een externe partner, jouw persoonsgegevens, naam, emailadres en IP adres, worden zorgvuldig en veilig bewaard en alleen voor statistische en performance rapporten gebruikt.

Reviews
Wij ontvangen graag reviews zodat wij onze service kunnen monitoren en verbeteren waar nodig, tevens is het ook voor onze klanten fijn om te lezen hoe andere klanten onze service ervaren. Wil je een review schrijven, dan kun je zelf bepalen welke naam je gebruikt die zichtbaar is voor andere bezoekers. Voor de reviews werkt ARLIZI samen met een externe partner, jouw persoonsgegevens, naam, emailadres en eventueel woonplaats, worden zorgvuldig en veilig bewaard en alleen voor statistische en performance rapporten gebruikt.

Beoordelingen via WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. In het geval dat ARLIZI je uitnodigt om een review achter te laten delen wij jouw naam en email adres met WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent je verplicht om je naam, woonplaats en email adres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ARLIZI, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen en WebwinkelKeur publiceert jouw review met je naam en woonplaats eveneens op de eigen website gelinkt aan de webshop van ARLIZI. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heeft ARLIZI aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Prijsvragen
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Beveiliging persoonsgegevens
Jouw persoonlijke gegevens worden versleuteld met een 256 bit SSL-encryptie over het internet. We maken gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van je gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jouw en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Beveiligde server
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantdata bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Openbaarmaking aan derden
Jouw informatie wordt niet gedeeld met derden, met inbegrip van jouw huisadres en emailadres zonder je uitdrukkelijke en herroepbare toestemming.

Google analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten of te delen met andere partijen. De IP adressen die verzameld worden om ons websiteverkeer te monitoren worden geanonimiseerd, dit wil zeggen de laatste 4 cijfers van jouw IP adres worden gemaskeerd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIEBELEID

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer of mobiele apparaat wordt gestuurd. Zowel ARLIZI als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Cookies slaan geen persoonlijke informatie van jou op en zijn niet schadelijk voor je computer.

Andere technieken
JavaScript en web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons).

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande webwinkels.

Waarom worden cookies gebruikt?
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser. Hoewel je de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies kan het gebruik van onze site beperken.

Met jouw toestemming plaatsen wij tevens “tracking cookies” op je computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en/of om voorkeuren bij te houden om zo een profiel op te bouwen van je online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres of andere persoonsgegevens. Deze cookies worden gebruikt om je gedrag te analyseren en/of je voorkeuren ten aanzien van een enquête over een specifiek onderwerp te onthouden. De cookies zorgen ervoor dat bepaalde software (zie hieronder) kan functioneren, waardoor wij in staat zijn om onze website en onze service te verbeteren. Zo zorgen wij voor een optimale beleving van onze website.

Welke specifieke cookies gebruikt worden en waarom
Functionele cookies: cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert zoals de shopping bag en het betaalproces.

Wij gebruiken functionele cookies voor:

 • Het onthouden van producten die je aan je shopping bag toevoegt tijdens het online winkelen.
 • Het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen.
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling.
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten 
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn meten wij het gebruik van de website.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op de website en onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s.
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van ARLIZI bezoekt.
 • Het optimaliseren van de website.

Cookies om advertenties te kunnen tonen 
ARLIZI maakt geen gebruik van retargeting, dit wil zeggen, als je onze site bezocht hebt zul je geen automatische advertenties van ARLIZI te zien krijgen.

Social media cookies van derden
Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een product, selectie van een afhaalpunt in Google Maps of een 'like'-knop voor Facebook.

Hoe werken social media cookies van derden?
Social media cookies worden door de social media websites (Facebook, Twitter en Instagram) zelf geplaatst. Wanneer je in onze webwinkel een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Gebruik van cookies uitschakelen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser (zoals Internet Explorer, Mozilla, Firefox en Google Chrome) per apparaat en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze webwinkel goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de webwinkel verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Mocht je vragen hebben over ARLIZI’s Privacybeleid of Cookiesbeleid, neem dan contact met ons op via [email protected] of bel 035 785 2408.

Contactgegevens
ARLIZI
Lantentijmen 1 A
1251 RG Laren
Nederland
Email: [email protected]  /  Telefoon: 035 785 2408

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en cookiesbeleid. Wij raden je aan om het privacybeleid en cookiesbeleid regelmatig te lezen zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Het privacy- en cookiesbeleid is voor het laatst aangepast op 08-02-2021.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

ARLIZI 9.5 / 10 - 620 Reviews @ Webwinkelkeur
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »